KA201 “FINCH” approved...and ready to start

September 8, 2019

KA201- Strategic Partnerships for School Education-2019 “FINCH” - Family INvolvement in CHildren’s early education and care project was approved by Norwegian NA and will start its implementation soon.

The partnership in this project intent to develop different innovative approaches to help schools, students and families/parents to prevent ESL. We will work with systems, methodology and concrete tools to improve communication between school and families/parents. Project will work to improve pedagogy at schools, to enable students to have homework easier to deal with alone or together with parents. Finally, the project will develop software/App, which will collect data suitable to give schools early warning about students in danger of being an ESL.

 

KA201- Parteneriatul strategic pentru educația școlară-2019 „FINCH” - Implicarea familiei în proiectul de educație și îngrijire timpurie a copiilor a fost aprobat de Agentia Nationala norvegiană și va începe punerea în aplicare în curând.
Consortiul din acest proiect intenționează să dezvolte diferite abordări inovatoare pentru a ajuta școlile, elevii și familiile / părinții să prevină abandonul școlar timpuriu. Vom lucra cu sisteme, metodologii și instrumente concrete pentru îmbunătățirea comunicării între școală și familii / părinți. Proiectul își propune îmbunătățirea pedagogiei în școli, pentru a permite elevilor să aibă acces la teme mai ușor, să se descurce singuri sau împreună cu părinții. În cele din urmă, proiectul va dezvolta un software / o aplicație, care va colecta date adecvate pentru a da școlilor un semnal de avertizare atunci când elevii sunt  în pericol de a fi abandona școala timpuriu. 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Măsuri pentru gestionarea situației referitoare la epidemia cu virusul COVID-2019

March 8, 2020

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now